Expertiza psihologică

  1. E-mail de solicitare. Solicitantul trimite pe adresa contact@catalinluca.ro un rezumat al cazului care conține:
   •  informații de bază: nume, adresă, numere de telefon, date de naștere, datele la care s-au produs incidentele;
   •  scopul solicitării raportului de expertiză și o descriere a problemei ce trebuie investigată;
   •  întrebările legate de caz adresate psihologului expert
   •  mențiunea dacă raportul de expertiză va fi confruntat sau nu cu rapoarte făcute de alți experți pentru același caz;
   •  în ce mod raportul poate ajuta la stabilirea interesului superior al copilului (dacă este cazul)
   Întrebările solicitantului vor fi apoi transformate în obiectivele expertizei psihologice care vor fi agreate de comun acord cu solicitantul. În situația în care solicitantul are formulate obiective acestea pot fi adresate direct în faza solicitării.

        2. Accept mutual

           În această etapă solicitantul va primi un răspuns cu precizări legate de onorariu, precum și propuneri de clarificare/optimizare a obiectivelor. Ca urmare a acceptului mutual       vor fi programate telefonic sau prin e-mail întâlnirile de evaluare și, inclusiv data la care solicitantul va intra în posesia expertizei.

       3. Analiza documentelor relevante

           În funcție de particularitatea cazului vă vor fi solicitate pentru consultare o serie de documente relevante pentru caz: dosare medicale, acte legale, alte evaluări psihologice etc.

      4. Interviuri și chestionarele psihologice

        Această etapă implică una sau mai multe întâlniri cu clientul. Clientul este intervievat psihologic (1-3 ore) și i se aplică teste/chestionare psihologice (1-5 ore) relevante pentru obiectivele evaluării. Timpul variază în funcție de cantitatea informațiilor pe care clientul le are de împărtășit și complexitatea domeniilor psihologice evaluate. Interviurile de evaluare vor fi înregistrate audio. În anumite situații, pentru a răspunde obiectivelor, sunt necesare informații colaterale care implică facilitarea accesului la alte persoane care îl cunosc bine pe client.

     5. Redactarea raportului de expertiză

        După realizarea interviului și aplicarea testelor se redactează raportul de expertiză. Acesta va fi predat/ trimis solicitantului la data agreată de comun acord.

     6. Martor expert

         În anumite situații se poate solicita prezența psihologului ca martor expert în procedurile judiciare. Pentru această activitate se percepe onorariu separat.